חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מדוע יש נוהגים לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות?

תשובה:

נהגו לעמוד בשעה שבעל הקורא, קורא את עשרת הדברות זכר למתן תורה שעליו או מפני שיהא בעיניו כמקבל פני שכינה. וחלק מהספרדים לא עומדים.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק יב סעיף ח וראה שער אפרים שער ז סימן לז וכף החיים תצד/ ס"ק ל

תשובה נוספת:

אין לעמוד בעת שמתחילים לקרוא עשרת הדברות גם אם רוב הצבור עומד ולכן שישאר לישב ולא יעמוד.
מי שרוצה לעמוד יעשה זאת בתחילת הקריאה של הפרשה או בתחילת הקריאה שיש בה עשרת הדברות.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד סו

תשובה נוספת:

יחיד הנמצא במקום שעומדים בעשרת הדברות, יקדים לעמוד בתחילת קריאת הפרשה או לכל הפחות בתחילת קריאת העולה לספר התורה כדי שלא יהיה יושב בין העומדים, ויראה חלילה כמכלול בקדושת עשרת הדברות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קמה סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה