חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נכון לעמוד בעת שמתחילים בקריאת עשרת הדברות?

תשובה:

אין לעמוד בעת שמתחילים לקרוא עשרת הדברות גם אם רוב הצבור עומד ולכן שישאר  לישב ולא יעמוד.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד סו

תשובה נוספת:

יחיד הנמצא במקום שעומדים בעשרת הדברות, יקדים לעמוד בתחילת  קריאת הפרשה או לכל הפחות בתחילת קריאת העולה לספר התורה כדי שלא יהיה יושב בין העומדים, ויראה חלילה כמכלול בקדושת עשרת הדברות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קמה סעיף יד

תשובה נוספת:

נהגו לעמוד בשעה שבעל הקורא, קורא את עשרת הדברות זכר למתן תורה שעליו או מפני  שיהא בעיניו כמקבל פני שכינה. וחלק מהספרדים לא עומדים.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק יב סעיף ח וראה שער אפרים שער ז סימן לז וכף החיים תצד/ ס"ק ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה