חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבר נשוי לענוד טבעת?

תשובה:

אין איסור בענידת טבעת לגבר במקומות שהדבר נחשב למקובל.

פוסק: הרב ברוך שלמה בליזינסקי

ספר: חיים כהלכה תשע"ב

מקור: שאלה 197 (ראההערה שם שיראי שמים נמנעים מכך) וראה וראה גם אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן לב שכתב שאין איסור בדבר

תשובה נוספת:

אין בעיה הלכתית לגבר נשוי לענות טבעת נישואין וגם לא ידוע לאסור זאת ממידת חסידות.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ה' שאלות קצרות, שאלה צד וראה גם אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה