חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שכן רשאי לדרוש משכן אחר לקצץ את העץ שלו המאפיל על החלון?

תשובה:

בעל עץ צריך לקצוץ עץ או ענף שמאפיל על החלון של השכן.

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: ואהבת לרעך כהלכה

מקור: הלכות שכנים סעיף לד וראה שו"ת חות יאיר סימן קצה

תשובה נוספת:

יש שכתבו שאם אפשר למנוע את האפלת החלון על ידי קציצת הענפים בלבד, אזי יקצוץ רק את הענפים אף על פי שבמשך הזמן הענפים יגדלו מחדש ויצטרך לחזור ולקצץ.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: פרק ה סעיפים ו-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה