חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נהג שעצר רכבו בפתאומיות וגרם נזק לרכב שנוסע מאחוריו יהיה חייב לשלם את הנזק?

תשובה:

נהג שעצר רכבו בפתאומיות וגרם נזק לרכב שנוסע מאחוריו יהיה חייב מבחינה הלכתית לשלם את הנזק, אם הייתה באפשרותו לסמן לפני העצירה. אולם אם לא היה לו זמן לסמן ולהזהיר את הנהג שמאחוריו אזי יהיה פטור מתשלום הנזק.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק מח סעיף יט וראה שו"ע סימן תיג סעיף א וכן סימן שעט סעיף א וראה בהערה עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה