חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נהג רכב שהזיק לרכב שנסע מאחוריו, כאשר עצר עצירה פתאומית, יהיה חייב לשלם לבעל רכב השני על הנזק שגם לו כתוצאה מהעצירה הפתאומית?

תשובה:

רכב שנזוק מהרכב שנסע לפניו בגלל שהראשון עצר עצירה פתאומית, אין הראשון חייב לשלם לרכב השני את הנזק שגרם לו, כיון שהיה על הנהג השני  לשמור מרחק מתאים גם למקרה של עצירה פתאומית. ואם הרכב השני הזיק לראשון חייב יהיה לשלם לו דמי נזקו.

פוסק: הרב דוד בריזל

ספר: משפט המזיק

מקור: חלק א פרק ז סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה