חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא מספר הערבות שיש לאגוד לצורך חבטת ההושענות, ומה יעשה מי שלא השיג ערבות?

תשובה:

מי שלא השיג ערבות להושענות, מותר לו להשתמש בערבות שבלולב לצורך חבטת ההושענות, אולם יעשה זאת לאחר שקיים מצות נטילת לולב באותו יום ולאחר שעשה את הנענועים שבהלל וההקפות שבהושענות.
כמו כן, כשאין לו ערבות יהיה  מותר להשתמש לחבטת ההושענות בערבות של מתפלל אחר שכבר השתמש באותן ערבות למטרה זו, ובתנאי שהערבות עדין כשרות (הרב נבנצאל בספר "תשובות הרב אביגדור הלוי", וכן הליכות שלמה, מועדים פרק יב' סעיף ו)

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן תרס"ד סימן קטן כא, וראה הרב נבנצל בספר "תשובות הרב אביגדור הלוי" עמוד תכט)

תשובה נוספת:

ניתן לצאת ידי חובה בענף אחד ולכתחילה עדיף לקחת 3 ערבות. מנהג האר"י לקחת ולאגוד חמשה ענפי ערבה.
אורך הערבה צריכה להיות לפחות 3 טפחים. מנהג בני ספרד שהנשים לא חובטות בערבה.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי ימים הנוראים

מקור: פרק י' סעיף ה - ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה