חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מותר להתפלל ערבית בליל שבועות?

תשובה:

מותר להתפלל ערבית בליל שבועות מבעוד יום לפני הלילה כנהוג בכל יום, ואין צריך להזהר להתפלל רק לאחר צאת הכוכבים, רק לגבי הקידוש טוב להחמיר.נכון לכתחילה לחכות עם הקידוש עד שיעברו עשרים וארבע דקות מהשקיעה. ובשעת הדחק אפשר לסמוך על המקילים ולקדש על הכוס מבעוד יום ולהוסיף מחול על הקודש בפרט במדינות בהן השקיעה בקיץ מתאחרת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני, סימן תצד סעיפים ב-ג

תשובה נוספת:

לא יתפלל תפילת ערבית לפני הלילה כדי לקיים את הדין של "תמימות תהיינה".

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: חלק ב' פרק מו סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבועות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה