חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג לגבי סעודה שלישית כאשר ערב יום טוב חל בשבת?

תשובה:

ערב יום טוב שחל בשבת, מצוה להקדים ולאכול סעודה שלישית לפני תחילת שלוש שעות האחרונות של היום (חצי שעה לפני מנחה קטנה), ואם איחר, יקיים מצוות סעודה שלישית גם אחרי זמן זה, אבל יאכל רק מעט לחם, כשיעור ביצה וכו' כדי שיאכל בליל החג לתיאבון.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נו סעיף י וראה שו"ע סימן תקנט, א וברמ"א ובביאור הלכה ד"ה ממנחה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה