חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמקבל חפצים כמתנות, צריך לעשר מעשר כספים מערך המתנה שקבל?

תשובה:

כיום....נהוג שלא לעשר מעשר כספים מערך החפצים שקיבל.

לכן, מתנות שמקבלים בחתונה, או צעירים שמקבלים ריהוט מההורים אינם צריכים לעשר  משווי החפצים.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: הגר"נ קרליץ סעיף נד עמוד שעב. פרק י סעיף ז וראה הערה

תשובה נוספת:

אם קבל כסף במתנה, כגון בחתונה, צריך לעשר מעשר כספים.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק ט סעיף לט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה