חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לרופא לנתח ולכרות ערמונית של חולה שנמצא בסכנה למרות שהוא מתנגד?

תשובה:

אם הרופא מניח שהתנגדותו של החולה לכריתת הערמונית נובעת מתוך שהוא
רוצה לפנות לרופא מומחה לניתוחי ערמונית אסור לרופא לנתח את
הערמונית בניגוד לרצון החולה.
אם לרופא ברור שהחולה לא יפנה לרופא מומחה לערמונית אלא שמתנגד
לכריתה מחמת שבוטח בישועת ה, או שחבל לו לאבד אבר חשוב זה,
מצוה על רופא לנתחו אם ברור לו שחייבים לעשות כך. מה טוב אילו הרופא יכול
להיוועץ עם מורה הוראה לפני הניתוח.
כשהצעתי את דברי לפני מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הוסיף ואמר
שבכל זאת אם ניתן להמתין חודש או חודשיים מבלי שמצבו
יתדרדר עדיף לעשות כך ולדחות את הניתוח עד לאותו זמן.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: חלק א סימן תקט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה