חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גם מתוך חומש צריך לקרוא עשרת בני המן בנשימה אחת?

תשובה:

אפילו למי שאין לו מגילה כשרה, יאמר את רשימת עשרת בני המן בנשימה אחת.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תר"צ, עמוד צה
הגרי"ש אלישיב שליט"א, קונטרס לקנות חכמה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה