חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להכניס עיתון עם מאמרים שיש בהם דברי תורה למקומות מטונפים?

תשובה:

מותר להכניס עיתון חול עם מאמרים שיש בהם דברי תורה למקומות מטונפים, כאשר דברי התורה טפלים לרוב תוכנו של העיתון שרובו חול.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ב סימן תסו וראה שערי הוראה קובץ ה תשס"ה עמוד קעב

תשובה נוספת:

עיתונים של ערבי שבתות וחגים שיש בהם מוספים שמוקדשים לדברי תורה, מדרש וכו'  אין להכניסם למקומות מטונפים וגם לא להשליכם לאשפה.

פוסק: בית הוראה בני ברק

ספר: שערי הוראה בראשות הרב שמואל אליעזר שטרן

מקור: קובץ ה תשס"ה עמוד קעה סעיף יד

תשובה נוספת:

עיתון חול שלפעמים מובאים בו דברי תורה והכניסו לבית הכסא, אם בעודו בבית הכסא רואה שבאחד הדפים יש דבר תורה יכסה את הקטע עם דפי העיתון האחרים או שיכניס דף זה לכיסו. לכן, אם יודע מראש שיש בעיתון גם דבר תורה לא יכניס עיתון זה לבית הכסא אולם יהיה מותר לו להכניסו אם יכסה דף זה עלי ידי דפי העיתון האחרים וייזהר שלא לחשוף דף זה בבית הכסא.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק יד' סעיפים ח-יד. ראה הסברים והערות שם ע"פ הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עתון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה