חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה היא התייחסות הפוסקים לגבי פאה נכרית לנשים?

תשובה:

בקהילות ובמקומות שנהגו נשים לילך עם פאה נכרית, נחשב הדבר ככיסוי ראש.
מאידך יש האוסרים חבישת פאה נכרית ולכן בקהילה האוסרת זאת, אין להם לומר דברים שבקדושה כנגדה. יש לציין שלשיטת האוסרים אין למחות במי שמכסה בכיסוי נוסף על פאה נכרית שהיא חובשת גם אם רואים את שער הפאה מתחת הכיסוי הנוסף.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק ה סעיפים ח-ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה