חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה נשואה לצאת עם פאה נכרית?

תשובה:

אין להתיר לאשה נשואה לצאת לרשות הרבים עם פאה נכרית, ובבית מותר. וכך נהוג לאסור לבנות עדות ספרד.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: אוצר דינים לאשה ולבת פרק ס סעיף יא ופרק טז סעיף ט

תשובה נוספת:

פוסקים רבים מתירים לאשה נשואה לצאת עם פאה.

ספר: רמ"א

מקור: אורח חיים סימן עה סעיף ב. מגן אברהם עה, ה הגר"א סימן עה ומשנה ברורה סימן עד במקום שנהגו להקל ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה