חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יכול בעל לכפות על אשתו ללבוש פאה נכרית?

תשובה:

למרות שמשפחת הכלה אינה חובשת בשום אופן פאה נכרית, בכל אופן אם התברר בהמשך שזה רצון משפחת החתן, תעשה האשה כרצון בעלה וחלילה לבטל שידוך ונישואין בגלל זה שהרי הדבר לא מנוגד להלכה.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: חלק ו סימן עה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה