חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שפגע ברכב שחונה במקום שאסור לחניה, חייב לשלם את הנזק?

תשובה:

רכב שפגע ברכב שחנה במקום שאסור לחניה, יהיה חייב לשלם את הנזק, שהיה על המזיק לשים לב ולהזהר יותר, בעיקר שיש הרבה רכבים שחונים במקומות  אסורים.

פוסק: הרב אליהו לוי

ספר: שו"ת משפטי אליהו

מקור: חלק א סימן ע

תשובה נוספת:

מכונית שחנתה במקום שאסור לחניה, כגון שחנה בסיבוב של כביש, ומכונית אחרת פגעה והזיקה לה, אין המזיק חייב בתשלום הנזק.

פוסק: הרב זלמן נחמיה גולדברג

ספר: שו"ת בנין אריאל

מקור: חושן משפט עמוד 192

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה