חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי חייב בנזק כאשר לקוח בחנות שבר בקבוק שמן בחנות ולקוח אחר החליק ונפגע?

תשובה:

בעל חנות צריך לסלק כל מכשול הנמצא בחנותו. אם אחד הקונים שבר בשגגה בקבוק שמן וכו' ולקוח אחר החליק ונפגע, חייב הלקוח השובר בנזק ולא בעל החנות. אולם, אם הבקבוק היה מונח במקום בו עוברים הלקוחות, ובעל החנות הוא זה שהניחו שם, או שבעל החנות ראה שם בקבוק ולא סילק אותו הוא עצמו יהיה חייב בנזק.

פוסק: הרב מיכאל שמעון מלכה

ספר: אדם ומלואו

מקור: פרק יא סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה