חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה אדם שפגע במישהו ורוצה לבקש מחילה אלא בינתיים הוא נפטר?

תשובה:

מי שחטא לחברו  שבינתיים נפטר, ולנפגע היה תרעומות עליו בגלל שחטא לו, יביא עשרה בני אדם ומעמידם על קברו, וחולץ מנעליו ואומר: חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו. ויש לפרט החטא. ואם הוא רחוק משם יכול לשלוח שליח, ואין צריך השליח לפרט החטא.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד שיח, סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה