חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי עושים את פדיון הבן כשחל ביום תענית?

תשובה:

כאשר לפי החשבון פדיון הבן חל ביום התענית, יעשה את הפדיון ביום התענית והסעודה יעשה במוצאי התענית בלילה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קמה

תשובה נוספת:

יפדו ביום התענית ויעשו את הסעודה בלילה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: אורח חיים סימן תקסח' ס"ב במגן אברהם בשם הש"ך, אבל במשנה ברורה כתבשם בשם חת"ס שיעשו הפדיון והסעודה בלילה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פדיון הבן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה