חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

השוכר פועלים לשפץ את ביתו ונפלה קורה מיד הפועל והזיקה עובר אורח או שכן מבית אחר, מי חייב בתשלום הנזק- הקבלן ופועליו או מזמין העבודה?

תשובה:

מי ששכר פועלים לשפץ את ביתו ונפלה קורה וכו' והזיקה לרכושו של עובר אורח או שכן מבית אחר, אזי אין מזמין העבודה חייב בתשלום הנזק אלא הקבלן ופועליו.

פוסק: הרב אשר וייס

ספר: שו"ת מנחת אשר

מקור: חלק א סימן קיג ויש חולקים על כך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה