חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששכר פועל למלאכה מסויימת והפועל לא הצליח במשימתו, יהיה השוכר חייב לשלם משכורת לפועל?

תשובה:

פועל, פקיד, טכנאי וכו' שלא הצליח לבצע את המשימה שלמטרתה הושכר, צריכים לשלם לו עבור טירחתו, אלא אם כן היתנה מראש שישלם לו משכורת רק עבור השגת המטרה.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק כג סעיף כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה