חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג בן מאומץ שאביו מאמצו נפטר?

תשובה:

במות אביו מאמצו, יגיד קדיש אחר מאמצו, ואינו חייב בכל דיני אבלות, דהיינו שלא יתרחץ באותו שבוע ולא יחליף בגדיו, לא יעבוד, אבל רשאי להסתובב בחוץ לסדר ענינייו, ישב קצת בין האבלים, יתן  צדקה וילמד משניות לעילוי נשמתו, ראוי שהבן המאומץ יעבור לפני התיבה בתפילות כל יא' חודשים בשנה הראשונה לפטירת האב.

פוסק: הרב אליקום דבורקס

ספר: על בן אמצת לך

מקור: פרק יז סעיפים ד-ה, י-יא ובהערות - ואם חש צער רב יקרע, וראה הרב כתריאל פישל טכורש בחוברת "אור התורה" סימן קכא ובילקוט מאיר עמוד 110

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אימוץ ילדים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה