חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה השוהה בשיקום לעשות תרגילי פיזיוטרפיה?

תשובה:

השוהה בשיקום מותר לו לעשות בשבת תרגילי פיזיוטרפיה גם אם הוא בשלב מתקדם ומהלך על רגליו. (כולל שימוש במשקלות ובקפיצים).
חולה שאין בו סכנה יהיה רשאי לעשות בשבת תרגילי פיזיוטרפיה רק אם יש חוו"ד של רופא שהדבר צריך להעשות בשבת עצמה או כשריבוי תרגילים יחישו את רפואתו.

פוסק: הרב שמחה בונים לייזרזון

ספר: בשבילי בית הרפואה ע"פ פסקי רבי זלמן שלמה איערבאך

מקור: פרק יז' סעיפים ג-ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה