חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להרחיב בשבת וביו"ט את חור הפיטמה של בקבוק של תינוק?

תשובה:

אין להרחיב נקב ישן בשבת וביו"ט, ואם אין פיטמה אחרת והתינוק מצטער, אזי יפתחנו על ידי נכרי. ואם אין נכרי  יפתחנו בשינוי.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק ח סעיף יב וראה שו"ע סימן שיד סעיף ג וסימן שכח סעיף לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה