חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לפנות חייל חלל בשבת בעת מלחמה?

תשובה:

השארת חלל בשטח עשוי לפגוכ בכושר הלחימה של החיילים ואף עלול לתת בידי האויב אתגר לחטוף גופה לצורך מיקוח, לכן יש לפנות את חלל ברכב למקום קרוב שנקבע למקום ריכוז ושמירת חללים.
כמו כן, נכון להניח על המת ספר או חפץ שאינו צוקצה כדי להתיר טלטול בשבת.

פוסק: הרב שלמה גורן

ספר: משיב מלחמה

מקור: חלק ב' שער ט סימן קיז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה