חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לפנות שלג כדי שלא יחליקו?

תשובה:

 מותר בשבת לפזר מלח על השלג על מנת להפשירו על מנת למנוע החלקה של העוברים ושבים.
אגב, אסור לעשות בשבת כדורי שלג או בובות שלג. מאידך, השלג עצמו אינו מוקצה גם אם ירד בשבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כה הערה נג ופרק טז, מה

תשובה נוספת:

 מותר לפנות בשבת (בשינוי) שלג שירד ליד ביתו, אם המקום סלול או מרוצף, וזאת על מנת שלא יחליקו בו העוברים ושבים. במקום שאין עירוב מותר לפנותו פחות מד' אמות.

ספר: פניני הוראה - פסקי דין מוסדות "אריאל"- תשנ"ז

מקור: אור חיים עמוד 89 (וראה שמירת שבת כהלכתה פרק כה סעיף יא, במקום שאינה רשות הרבים גמורה)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה