חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לפנות שלג כדי שלא יחליקו?

תשובה:

במקום שיש עירוב מותר לפנות בשבת בשינוי שלג שירד ליד ביתו, במקום סלול או מרוצף, על מנת שלא יחליקו בו העוברים ושבים. במקום שאין עירוב מותר לפנותו פחות מד' אמות.

ספר: פניני הוראה - פסקי דין מוסדות "אריאל"- תשנ"ז

מקור: אור חיים עמוד 89 (וראה שמירת שבת כהלכתה פרק כה סעיף יא, במקום שאינה רשות הרבים גמורה)

תשובה נוספת:

וכן מותר בשבת לפזר מלח על השלג על מנת להפשירו על מנת למנוע החלקה של העוברים ושבים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כה הערה נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה