חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לפרט לחברו את פרטי החטא כאשר מבקש ממנו סליחה?

תשובה:

כאשר מבקש סליחה מחברו צריך לפרט לו את מה שחטא ופגע בו. אם חושש שהדבר יגרום לכעס או לדיין ודברים אזי לא ייפרט לו, אלא יבקש סליחה באופן כללי על שציער או עשה לו רע.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: פרק כה סעיף ו-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה