חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחתוך / לקרוע ספר למספר חלקים על מנת להקל על לימוד?

תשובה:

אין לחתוך או לקרוע ספר למספר חלקים על מנת להקל על הלימוד (בנסיעה, טיול וכו').

פוסק: מרן הגרי"ש אלישיב - שאלות ע"י הגה"צ ר אהרון קרול זצ"ל

ספר: פסקי הלכות - מהדורת מ.א. גומבו

מקור: כבוד הספרים עמוד סג סעיף ע

תשובה נוספת:

ספר שנקרע ועומד לגניזה, מותר לקרוע ממנו את הדפים הקרועים ולהשתמש בחלק שנשאר.
מותר לתלוש דפים  מטושטשים או פגומים לצורך תיקון הספר, כגון להחליף לדפים אחרים.

פוסק: הרב מאיר דוד שמואלי

ספר: שמירת כבוד הספרים

מקור: עמוד שכו סעיפים טו - יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה