חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקטוף פירות הגדלים בגינה פרטית אולם יש ענפים הנוטים לרשות הרבים?

תשובה:

אילן של פירות שנטוע ברשות היחיד, והענפים עם הפירות נוטים לרשות הרבים, כל זמן
שהמירות מחוברים לאילן אסור לתולשם, אבל אם הפירות נשרו, אזי אם הם פירות שאין
נמאסים בנפילתם, אסור לקחת מהם כי הבעלים לא נתייאשו מהם (זולת אם הוא יודע שאין
מקפידים) אבל אם הם פירות שנמאסים מנפילתם, או ששכיח שעוברים שם בהמות או חיות
שאוכלים אותם רשאי המוצא ליטלם).

פוסק: הרב משה סופר

ספר: ויהי בנסוע

מקור: פרק יב סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה