חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצאים ידי חובה כאשר אכל לאחר הקידוש בשחרית פירות במקום סעודה?

תשובה:

אדם האוכל פירות לאחר הקידוש בשחרית, אינו יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה. אולם, בשעת הדחק, אם לבו חלש קצת, יש לסמוך על זה.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק שלישי, סעיף לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה