חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לזרוק פרי שבחלקו נמצאו תולעים?

תשובה:

פרי שנמצאה בתוכו תולעת, מותר יהיה לאכול את שאר הפרי שאין בו תולעים. אם מאוס בעיניו לאכול את שאר הפרי או שקשה לבדוק את הפרי, רשאי להשליכו.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: פרק לו סעיפים טז-יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה