חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפרסם מודעה עיתון נכרי בשבת?

תשובה:

אין להזמין בערב שבת מודעה אשר תתפרסם בשבת בעיתון נכרי. אולם ייתכן כשיש צורך גדול אם מפרסם את המודעה במוסף של העיתון או בלוח מודעות של העיתון, אז יהיה מותר אם בירר שאת המוסף מדפיסים ימים לפני שבת.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק כז סימן ה וראה שו"ת תשובות והנהגות סימן רפ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה