חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח בשבת תבשיל על פלטה העתידה להדלק יותר מאוחר על ידי שעון שבת?

תשובה:

אין להניח בשבת תבשיל על פלטה שעדין לא פועלת, אולם עתידה להדלק יותר מאוחר על ידי שעון שבת.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א פרק ב סעיף סח

תשובה נוספת:

כאשר מדובר בתבשיל שאינו מבושל, אזי במקרה זה אין להניחו בשבת עצמה על פלטה שאינה פועלת אולם עתידה לפעול יותר מאוחר על ידי שעון שבת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שיח סעיף עג

תשובה נוספת:

הגר"ע יוסף מתיר לשים בשבת מרק, כדי שיתחמם, על פלטה אשר עתידה להידלק מאוחר יותר על ידי שעון שבת. כיוון שמעשה זה הנו "גרמא", ואין בישול אחר בישול בדבר לח.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק יט סעיף ב וראה יביע אומר חלק י סימן כו. ויש אוסרים, ראה משנ"ב סימן רנג' ס"ק ק

תשובה נוספת:

אפשר לסמוך על המקילים, ולשים תבשיל קר שנתבשל כל צרכו על הפלטה או בתנור (כדי שיתחמם) בשעה שאינו פועל אולם עתיד לפעול על ידי שעון שבת.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת א פרק י סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה