חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכתוב פסוקים בהזמנות מודפסות לחתונות, בר מצווה וכד' ?

תשובה:

הזמנה שכתוב בה חצי פסוק ולא משפט שלם, אינה טעון גניזה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף מח

תשובה נוספת:

אין לכתוב פסוקים על הזמנות לשמחות כיוון שיש חשש שההזמנה תיזרק לפח האשפה ועל ידי כך יגרם ביזיון, ולכן יש לשים את ההזמנות בגניזה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד' סימן רלה

תשובה נוספת:

אומנם אין לכתוב על הזמנה פסוקים או מאמרי חז"ל, אבל מותר לכתוב ציטוט של חלק מפסוק שמציין את פרשת השבוע של תאריך השמחה, כגון: לסדר..."ואברכך ואגדלה שמך".

הרב שלמה זלמן אויערבך כאשר הדפיס הזמנות לצאציו כתב "ירושלים על ראש שמחתנו" במקום "נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו" (הליכות שלמה, תפילה, פרק כ' הערה 72)

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ט' סעיף ה- בשם הגר"נ קרליץ

תשובה נוספת:

אין להדפיס פסוקים על הזמנה לחתונה, כאשר יודע שיבוא ליד בזיון. אולם אם כותב חצאי פסוקים ויש הפסק ביניהם לא יהיה טעון גניזה.
אפשר להדפיס "שהחיינו  וקיימנו והגיענו לזמן הזה" ואינו טעון גניזה.  כמו כן המשפט: "ענבי הגפן בענבי הגפן" ללא ההמשך (דבר נאה ומתקבל) אינו טעון גניזה.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק א פרק ו סעיפים לה- מ וראה יו"ד סימן רפג ס"ד ומשנ"ב סימן תרלח ס"ק כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה