חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי המתפלל רשאי לפסוע בחזרה למקומו בסיום תפילת שמונה עשרה?

תשובה:

המתפלל רשאי לפסוע בחזרה למקומו בסיום תפילת שמונה עשרה כאשר שליח הצבור מגיע לקדושה או לפחות כשיתחיל את חזרת הש"ץ. כאשר המקום בו מתפלל צפוף או שכשמדובר שמוסיפים פיוטים יחזור מיד בתחילת חזרת הש"ץ. המתפלל יחיד יעמוד כדי הילוך ד' אמות ויחזור למקומו (כ- 4 שניות).

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יב סעיף עב וראה שו"ע סימן קכג סעיף ב וראש משנה ברורה

תשובה נוספת:

יש אומרים שהמתפלל יחיד ימתין זמן משוער בו השליח ציבור מגיע לקדושה או לפחות לזמן שיגיע לתחילת החזרה.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: קכג, סעיף ב ס"ק יא

תשובה נוספת:

מי שיש לו חולשה, או זקן וחולה וקשה לו להמתין לחזרה כשהוא עומד, יכול לשבת במקומו כשכלו ג' הפסיעות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קכד סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה