חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מותרת פסיעה גסה בשבת?

תשובה:

אסור לרוץ או לפסוע פסיעה גסה בשנת, אבל מותר לרוץ מפני שיורד גשם או שמפחד
שמא ירד גשם וכן מותר לילדים לרוץ כשמשחקים הואיל ותענוג הוא להם וה"ה
דמותר ומצוה לרוץ לדבר מצוה.

פוסק: הרב משה סופר

ספר: ויהי בנסוע

מקור: פרק כז סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה