חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשלוח פקס למי שאצלו עדין שבת?

תשובה:

מותר עקרונית לשלוח פקס ממקום שאצלו עדין לא שבת למי שאצלו עדין שבת. יש שהחמירו בכלל לסגור את הפקס בשבת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: סימן שז/ סעיף ט. וראה שו"ת רבבות אפרים חלק ב' סימן קנג אות ג. הובא בחיים כהלכה בהערה 2 לשאלה 94.

תשובה נוספת:

מותר להשאיר את הפקס פתוח כדי לקבל מכתב במהלך השבת אם אין חשש לחילול שבת מצד המשלח, כגון, שאצלו עדין טרם נכנסה שבת או שכבר יצאה שבת. אבל אסור לקרוא את המכתב. וכן מותר לשלוח פקס לאדם אשר אצלו עתה שבת ולא אצל המשלח.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לא' סעיף כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה