חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים שהחיינו על פרי חדש המורכב משני מינים?

תשובה:

המנהג לברך שהחיינו גם על פרי חדש המורכב משני מינים.

פוסק: הרב משה לוי

ספר: ברכת ה

מקור: חלק ד פרק ב סעיף מד וראה שו"ת שאלת יעב"ץ חלק א סימן סג. ובשו"ת הלכות קטנות ח"א, ס שאין לברך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה