חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לטלטל ולאכול פרי שהתרכך במשך השבת?

תשובה:

פרי שנתלש לפני שבת רק עדיין לא הבשיל כלל בכדי לאוכלו, אם הבשיל במשך השבת מותר יהיה לטלטלו ולאוכלו.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק יט סעיף שע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה