חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש עניין בפרסום נס חנוכה גם כלפי הגויים?

תשובה:

הנחת נרות חנוכה בצד הפונה לרשות הרבים, נובעת ממצוות פירסום הנס, ועניין זה גם קיים כלפי הנכרים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרע"א עמוד פב בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה