חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היכן עדיף להדליק בפתח הבית או בחלון שמשם יש יותר פרסומי ניסא?

תשובה:

אם בחלון יש יותר פרסום אזי עדיף להדליק בחלון מאשר בפתח הבית, ואם באותה מידה אזי ידליק בפתח הבית.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תרע"א עמוד מו בשם הגר"ח קנייבסקי

תשובה נוספת:

ידליק היכן שירצה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תרע"א עמוד מו בשם הגרש"ז אוירבאך.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה