חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לפתוח דלת, תריס או חלון במקום נמצאים צמחים?

תשובה:

מותר לפתוח תריס או חלון של חדר, אפילו אם האור והאוויר מועילים לצמחים שנמצאים בחדר, וכל זאת בתנאי שאינו מתכוון לתועלת הצמחים.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק יח סעיף ל

תשובה נוספת:

אין לעשות פעולה כשהוא עושה אותה בכוונה לצורך טיפול בצמח.
לכן, לדוגמא, הנכנס לחממה בה גדלים צמחים הזקוקים לטיפול, ואינו מתכוון בפתיחת הדלת או החלון להשפיע על גידול הצמחים, אזי מותר לו להיכנס לפתוח ולסגור. אולם אם בפתיחת הדלת כוונתו היא להשפיע על גידול הצמחים אזי הדבר אסור בשבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כו סעיף ט וראה גם בשו"ת הר צבי או"ח סימן קלג שכשאינו מתכוון מותר. וכן ארחות שבת פרק יח סעיף ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה