חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפתוח בשבת דלת של מכונת כביסה?

תשובה:

מי שרגיל בימי חול להכניס למכונת כביסה בגדים מלוכלים ושיהו שם עד המועד שיכבס, אזי יהיה מותר לו לעשות זאת גם בשבת, אולם אין לסגור את הדלת אלא אם כן הוא רוצה לסגור אותה על מנת  למנוע ריח רע או בגלל שדלת פתוחה מפריעה  להילוך של אנשים שם.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק יט סעיף נ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה