חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד אפשר בשבת להכנס לחדר במלון כאשר הדלת נפתחת על ידי כרטיס אלקטרוני?

תשובה:

כאשר הכניסה לחדר בבית מלון היא רק באמצעות כרטיס אלקטרוני, העצה הטובה היא לסתום לפני שבת בנייר או בנייר דבק את חור מנעול הדלת ואז הדלת לא תנעל ממש. אולם אם חושש מגניבה וכו', יכול לומר ברמז לנכרי: יש לי בעיה בדלת, אני לא מצליח להכנס לחדר וכו'.
כמו כן ניתן לומר ביום שישי לפקיד הקבלה או לחדרנית שברצונך שהדלת תיהיה פתוחה בשעה מסויימת.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק לז סעיף ד וראה גם הרב אלישיב בספק קו ונקי חלק ב סימן סז

תשובה נוספת:

בבתי מלון רבים פתיחת דלת החדר נעשית באופן חשמלי על ידי כרטיס מגנטי. פעולה זו אסורה בשבת. בחלק מבתי המלון ניתן לקבל מפתח כתחליף לכרטיס, אולם גם באופן זה עלולה להיות בעיה, כיוון שבחלק מן המערכות כל פתיחה של דלת החדר גורמת לרישום אוטומטי במחשב המלון. על כן יש לוודא בדלפק הקבלה ניתוק של מנעול דלת הכניסה לחדר ממערכות המחשוב עוד לפני השבת. אם לא ניתן לפתור את בעיית הרישום, ניתן בכל זאת להשתמש במפתח, משום שהפעולה החשמלית היא אגבית, ואין בה תועלת לאדם הפותח. לעומת זאת, פתיחת הדלת על ידי כרטיס מגנטי בעייתית, משום שכאן עצם הפתיחה נעשית באופן חשמלי כשהפותח מעוניין בפעולה זו. כאשר האפשרות היחידה לפתוח את הדלת היא על ידי כרטיס, יש לבקש מגוי שיפתח את הדלת בעבורך.[1] הוא הדין להדלקת המיזוג בחדר - ידאג שאחד מהעובדים הגויים ייכנס לחדר ועל ידי כך יידלק המזגן. יש דרכים נוספות לפתרון הבעיה של פתיחת הדלת שעליהן כדאי לשמוע מפי בעלי ניסיון. בחלק מבתי המלון הכרטיס המגנטי של הדלת משמש גם להדלקת האור בחדר על ידי נעיצתו בחריץ שנועד לכך. במקרה כזה יש לבקש בקבלה כרטיס נוסף שיהיה נעוץ לכל השבת במקום המתאים כדי שהאור יישאר דלוק למשך השבת. היוצא מהחדר ורוצה לחזור ולהיכנס יבקש מגוי שיפתח את הדלת על ידי הכרטיס השני.[1] לכתחילה ינטרל את האורות מערב שבת כדי שלא יידלקו עם כניסתו בשבת לחדר. אם אין לו כל פתרון לפתיחת הדלת (כמו אמצע הלילה, ואין שם גוי), יפתח את הדלת עם הכרטיס בשינוי [עם פיו או עם שני אגודליו] או אם הם שניים יכניסו את הכרטיס ביחד. 

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק יג עמוד 251

תשובה נוספת:

אם אין לו כל פתרון לפתיחת הדלת (כמו אמצע הלילה, ואין שם גוי), יפתח את הדלת עם הכרטיס בשינוי [עם פיו או עם שני אגודליו] או אם הם שניים יכניסו את הכרטיס ביחד.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק יג עמוד 251

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה