חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

פתיחת חנויות בפורים?

תשובה:

מותר לפתוח חנויות לממכר מזון לזמן קצוב.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שישי, פורים, סימן תרצו סעיף ב

תשובה נוספת:

מותר בפורים למכור מצרכים בסופרמרקט וכו' כיוון שהם מוכרים גם מצרכים לפורים.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער ט פרק א סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה