חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפתוח בשבת קופסת שימורים וכו'?

תשובה:

לכתחילה ראוי ונכון לפתוח לפני שבת את כל המיכלים החתומים אשר ירצה להשתמש בתכולתם בשבת או ביום טוב. (קופסאות קרטון, שימורים, קופסת חלב וכו).
יש מקילים לפתוח קופסאות, פחיות משקה, שקיות ואריזות שאין רגילים להשתמש בהם שימוש חוזר, וגם כאשר אין בדעתו לעשות בהם שימוש חוזר לאחר הוצאת תכולתם.
לדעת האוסרים, יהיה מותר לפתוח בשבת, אם עושה בהם נקב או קרע בצדה או בתחתיתה, או שפותח  חלק ממכסה הקופסה כאשר מעקם את המכסה (ומוציא את תוכנה)  כך שלא יהיה ראויה לשימוש בתור כלי.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ט סעיפים א,ג, וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה