חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לפתוח קרטון עוגיות שסגור הרמטי גם בניילון?

תשובה:

הניילון נועד לשמירת הטריות של העוגיות. אם אינו יכול להסיר מערב שבת את הניילון כיון שחושש שהעוגיות תתייבשנה, אזי יסיר בשבת את הניילון בדרך השחתה וקלקול ויוציא את העוגיות, ולאחר מכן ישליך את הקרטון.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק א סימן נה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה