חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדליק בפתילות של יום אתמול?

תשובה:

מותר להמשיך להשתמש ולהדליק בפתילות ישנות שהדליקו בהן כבר נר חנוכה. וכן מותר להשתמש בשמן שנותר מהלילה הקודם. ויש נוהגים לקחת פתילות חדשות בכל יום.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק ה סעיף ו וראה שו"ע תרעג' סעיף קטן יז.

תשובה נוספת:

המנהג הפשוט הוא שמשאירים את הפתילות הישנות במקומן, ואת הפתילה החדשה מייעדים לנר הנוסף של אותו יום.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרעג' סעיף טו

תשובה נוספת:

ידליק את הנר הנוסף הנוסף בפתילה הישנה ולא בפתילה החדשה שהוסיף, על מנת שלא תיהיה הורדה מקדושה.

פוסק: האב אהרן מרדכי בריסק

ספר: אוצר הזמנים - חנוכה

מקור: פרק ו סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה